AGORA VETPro 4.0

Προηγμένες Οδηγίες για την Αναγνώριση Ευκαιριών και Ελκυστικότητα για Επαγγελματίες ΕΕΚ 4.0

Σχετικά με το έργο

Πριν από αιώνες η Αγορά ήταν το κύριο σημείο συγκέντρωσης για τους λαούς των αρχαίων ελληνικών πόλεων. ώρα μια ομάδα 6 οργανισμών από 6 ευρωπαϊκές χώρες συγκεντρώνεται για να οικοδομήσει μια μια Αγορά της Ελκυστικής ΕΕΚ όπου όλα τα ενδιαφερόμενα και εμπλεκόμενα μέλη μπορούν να συναντηθούν, να εργαστούν μαζί και να συμβάλουν στην αναγνώριση του συστήματος ΕΕΚ ως ουσιαστικής και σεβαστής σταδιοδρομίας.

Η ομάδα του έργου AGORA VETPro 4.0 έχει δεσμευτεί να εργαστεί σκληρά από κοινού και να διασφαλίσει τα κίνητρα που βασίζονται στις ικανότητες των δασκάλων και των εκπαιδευτών της ΕΕΚ, των μεντόρων, των επαγγελματιών σταδιοδρομίας, των Επαγγελματιών ανθρώπινου δυαμικού ώστε να γίνουν πρεσβευτές ενός εκσυγχρονισμένου συστήματος ΕΕΚ που οδηγεί σε βελτιωμένη απασχόληση και καλύτερη επαγγελματική συνειδητοποίηση των νέων.

Ο CEDEFOP «Δεξιότητες, προσόντα και θέσεις εργασίας στην ΕΕ: η δημιουργία ενός τέλειου ταίρι;» θεωρεί ότι η ΕΕΚ είναι ένα σύστημα με υψηλές δυνατότητες να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας των νέων. Ωστόσο, πρέπει να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για να καταστεί ελκυστική η ΕΕΚ. Το CEDEFOP, στις Προσεγγίσεις Παρέμβασής του για τη Βελτίωση της εικόνας και της ελκυστικότητας της ΕΕΚ αναφέρει ότι: “Vocational Education and Training (VET)… suffers from poor reputation.” And go further more on “targeted measures to improve the image of VET; through information-provision, promotional activities, and role models.”«Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)… πάσχει από κακή φήμη». Και αν προχωρήστε περισσότερο στα «στοχευμένα μέτρα για τη βελτίωση της εικόνας της ΕΕΚ. μέσω της παροχής πληροφοριών, των δραστηριοτήτων προώθησης και των προτύπων προς μίμηση».

Τοέργο AGORAVETPro 4.0 απευθύνεται και απαντά στις ανάγκες των ομάδων-στόχων του που απορρέουν από τις προαναφερθείσες προκλήσεις και δυνατότητες:

Άμεση ομάδα-στόχος του έργου: δάσκαλοι και εκπαιδευτές ΕΕΚ, μέντορες, επαγγελματίες σταδιοδρομίας, HR που θα επιτύχουν κίνητρα βάσει ικανοτήτων και ενισχυμένη αυτοπεποίθηση για να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές μιας ελκυστικής ΕΕΚ μέσω:

  1. Του στόχου της αναγνώρισης των γνώσεων, των δεξιοτήτων, της αυτονομίας και των ευθυνών που απαιτείται να διαθέτουν και να βελτιώσουν: Προφίλ Ικανοτήτων και Κώδικας Δεοντολογίας
  2. Του στόχου της απόκτησης των ικανοτήτων μέσω του αρθρωτού Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Talks and App

Οι έμμεσες ομάδες-στόχοι όπως μαθητές/εκπαιδευόμενοι, γονείς – ο στόχος που σχετίζεται με αυτές είναι η παροχή μιας νέας ή πιο προφανούς προοπτικής σχετικά με τις δυνατότητες που μπορεί να τους προσφέρει η ΕΕΚ για να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους και να επιτύχουν καλύτερη επαγγελματική πραγματοποίηση.

Η κοινωνία στο σύνολό της ως έμμεση ομάδα στόχος – ο στόχος του έργου είναι να ενισχύσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των επαγγελματιών από τον τομέα της ΕΕΚ, του επιχειρηματικού τομέα και των σπουδαστών/εκπαιδευόμενων. Να μεταλαμπαδεύσει σε αυτούς την ανάγκη να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις αλλά και να γίνουν μέρος της διαδικασίας της απαραίτητης αλλαγής.

Κατά τη διάρκεια του έργου, οι εταίροι θα επεξεργαστούν τα ακόλουθα ΑποτελέσματαΈργου AGORA VETPro 4.0:

  • Προφίλ Ικανοτήτων και Κώδικας Δεοντολογίας
  • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
  • Συζητήσεις και εφαρμογή

Αποτελέσματα Προγράμματος

Οι κοινές προσπάθειες της ομάδας εμπειρογνωμόνων AGORA VETPro 4.0 θα οδηγήσουν στην επεξεργασία των ακόλουθων Αποτελεσμάτων Έργου και των αντίστοιχων επιδράσεών τους στους άμεσα στοχευμένους επαγγελματίες:

Προφίλ Ικανοτήτων και Κώδικας Δεοντολογίας AGORA VETPro 4.0

Αναγνώριση του ρόλου των στοχευμένων επαγγελματιών καθώς και επικύρωση της συμπλξρωματικής γνώσης, των δεξιοτήτων, της αυτονομίας και υπευθυνότητας που πρέπει να αποκτήσουν για να είναι πρεσβευτές ενός ελκυστικού συστήματος ΕΕΚ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα AGORA VETPro 4.0

Απόκτηση ενός συγκεκριμένου συνόλου δεξιοτήτων από τους στοχευμένους επαγγελματίες μέσω των τριών Ενοτήτων του:

  • 01: Εργαλείο ΑGORA
  • 02: Ηλεκτρονικοί χώροι και Βίντεο.
  • 03: Θεωρία Μαθησιακής Αφομοίωσης

AGORA VETPro 4.0 Συζήτηση και εφαρμογή

«Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα επιτρέψει στους επαγγελματίες να προωθήσουν επαρκώς το σύστημα ΕΕΚ, να «μιλούν τη γλώσσα των νέων» και να τους συναντούν στο περιβάλλον στο οποίο αισθάνονται ήδη πιο άνετα – μέσω της επεξεργασίας περιεχομένου στο διαδίκτυο και βίντεο και της έναρξης διαδικτυακών κοινοτήτων και συντήρηση και μέσω της ενισχυμένης ικανότητάς τους να προωθούν και να κάνουν διαφανή την εφαρμογή της θεωρίας στην πραγματική πράξη, αναδεικνύοντας έτσι τα οφέλη της ΕΕΚ

Τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπός τους θα υπερβούν τους οργανισμούς και τις χώρες των εταίρων λόγω του υψηλού βαθμού διάχυσης όλων των αποτελεσμάτων του έργου AGORA VETPro 4.0 σε διαφορετικές χώρες, διαφορετικούς τύπους οργανισμών, ακόμη και για διαφορετικούς τελικούς δικαιούχους, εξαιτίας της ελκυστικότητάς τους και της σημαντικής τους πρακτικότητας. Τα Αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και στα Αγγλικά με δωρεάν πρόσβαση μέσω των ηλεκτρονικών χώρων του έργου για τουλάχιστον 2 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδοτούμενης περιόδου.

Ομάδα