Компетентностен профил и Кодекс на поведение

Европейската рамка на компетентностите предоставя референтна рамка на компетентностите на професионалистите в ПОО, използвайки общ език за описание на знанията, уменията, компетентностите и нивото на владеене, които да могат да бъдат разбрани в цяла Европа, следвайки европейските стандарти и отправна рамка, каквато е Европейската квалификационна рамка (ЕКР).

Настоящият продукт е създаден, за да посрещне нуждите на учителите и преподавателите в ПОО, менторите, кариерните консултанти, специалистите по човешки ресурси,които да постигнат мотивация, основана на компетентности и повишено самочувствие да действат като посланици на съвременна система за ПОО.