Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα AGORA VETPro 4.0

Απόκτηση ενός συγκεκριμένου συνόλου δεξιοτήτων από τους στοχευμένους επαγγελματίες μέσω των τριών Ενοτήτων του:

01: Εργαλείο ΑGORA

02: Ηλεκτρονικοί χώροι και Βίντεο.

Αναπαραγωγή Βίντεο

03: Θεωρία Μαθησιακής Αφομοίωσης