Η εργασία

Πριν από αιώνες η Αγορά ήταν το κύριο σημείο συγκέντρωσης για τους λαούς των αρχαίων ελληνικών πόλεων. ώρα μια ομάδα 6 οργανισμών από 6 ευρωπαϊκές χώρες συγκεντρώνεται για να οικοδομήσει μια μια Αγορά της Ελκυστικής ΕΕΚ όπου όλα τα ενδιαφερόμενα και εμπλεκόμενα μέλη μπορούν να συναντηθούν, να εργαστούν μαζί και να συμβάλουν στην αναγνώριση του συστήματος ΕΕΚ ως ουσιαστικής και σεβαστής σταδιοδρομίας.

Η ομάδα του έργου AGORA VETPro 4.0 έχει δεσμευτεί να εργαστεί σκληρά από κοινού και να διασφαλίσει τα κίνητρα που βασίζονται στις ικανότητες των δασκάλων και των εκπαιδευτών της ΕΕΚ, των μεντόρων, των επαγγελματιών σταδιοδρομίας, των Επαγγελματιών ανθρώπινου δυαμικού ώστε να γίνουν πρεσβευτές ενός εκσυγχρονισμένου συστήματος ΕΕΚ που οδηγεί σε βελτιωμένη απασχόληση και καλύτερη επαγγελματική συνειδητοποίηση των νέων.

Ο CEDEFOP «Δεξιότητες, προσόντα και θέσεις εργασίας στην ΕΕ: η δημιουργία ενός τέλειου ταίρι;» θεωρεί ότι η ΕΕΚ είναι ένα σύστημα με υψηλές δυνατότητες να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας των νέων. Ωστόσο, πρέπει να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για να καταστεί ελκυστική η ΕΕΚ. Το CEDEFOP, στις Προσεγγίσεις Παρέμβασής του για τη Βελτίωση της εικόνας και της ελκυστικότητας της ΕΕΚ αναφέρει ότι: “Vocational Education and Training (VET)… suffers from poor reputation.” And go further more on “targeted measures to improve the image of VET; through information-provision, promotional activities, and role models.”«Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)… πάσχει από κακή φήμη». Και αν προχωρήστε περισσότερο στα «στοχευμένα μέτρα για τη βελτίωση της εικόνας της ΕΕΚ. μέσω της παροχής πληροφοριών, των δραστηριοτήτων προώθησης και των προτύπων προς μίμηση».


Τοέργο AGORAVETPro 4.0 απευθύνεται και απαντά στις ανάγκες των ομάδων-στόχων του που απορρέουν από τις προαναφερθείσες προκλήσεις και δυνατότητες:

Άμεση ομάδα-στόχος του έργου: δάσκαλοι και εκπαιδευτές ΕΕΚ, μέντορες, επαγγελματίες σταδιοδρομίας, HR που θα επιτύχουν κίνητρα βάσει ικανοτήτων και ενισχυμένη αυτοπεποίθηση για να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές μιας ελκυστικής ΕΕΚ μέσω:

  1. Του στόχου της αναγνώρισης των γνώσεων, των δεξιοτήτων, της αυτονομίας και των ευθυνών που απαιτείται να διαθέτουν και να βελτιώσουν: Προφίλ Ικανοτήτων και Κώδικας Δεοντολογίας
  2. Του στόχου της απόκτησης των ικανοτήτων μέσω του αρθρωτού Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Talks and App

Οι έμμεσες ομάδες-στόχοι όπως μαθητές/εκπαιδευόμενοι, γονείς – ο στόχος που σχετίζεται με αυτές είναι η παροχή μιας νέας ή πιο προφανούς προοπτικής σχετικά με τις δυνατότητες που μπορεί να τους προσφέρει η ΕΕΚ για να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους και να επιτύχουν καλύτερη επαγγελματική πραγματοποίηση.

Η κοινωνία στο σύνολό της ως έμμεση ομάδα στόχος – ο στόχος του έργου είναι να ενισχύσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των επαγγελματιών από τον τομέα της ΕΕΚ, του επιχειρηματικού τομέα και των σπουδαστών/εκπαιδευόμενων. Να μεταλαμπαδεύσει σε αυτούς την ανάγκη να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις αλλά και να γίνουν μέρος της διαδικασίας της απαραίτητης αλλαγής.

Κατά τη διάρκεια του έργου, οι εταίροι θα επεξεργαστούν τα ακόλουθα ΑποτελέσματαΈργου AGORA VETPro 4.0:

  • Προφίλ Ικανοτήτων και Κώδικας Δεοντολογίας
  • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
  • Συζητήσεις και εφαρμογή