Αποτελέσματα Προγράμματος

Οι κοινές προσπάθειες της ομάδας εμπειρογνωμόνων AGORA VETPro 4.0 θα οδηγήσουν στην επεξεργασία των ακόλουθων Αποτελεσμάτων Έργου και των αντίστοιχων επιδράσεών τους στους άμεσα στοχευμένους επαγγελματίες:

Προφίλ Ικανοτήτων και Κώδικας Δεοντολογίας AGORA VETPro 4.0

Αναγνώριση του ρόλου των στοχευμένων επαγγελματιών καθώς και επικύρωση της συμπλξρωματικής γνώσης, των δεξιοτήτων, της αυτονομίας και υπευθυνότητας που πρέπει να αποκτήσουν για να είναι πρεσβευτές ενός ελκυστικού συστήματος ΕΕΚ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα AGORA VETPro 4.0

Απόκτηση ενός συγκεκριμένου συνόλου δεξιοτήτων από τους στοχευμένους επαγγελματίες μέσω των τριών Ενοτήτων του:

  • 01: Εργαλείο ΑGORA
  • 02: Ηλεκτρονικοί χώροι και Βίντεο.
  • 03: Θεωρία Μαθησιακής Αφομοίωσης

AGORA VETPro 4.0 Συζήτηση και εφαρμογή

«Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα επιτρέψει στους επαγγελματίες να προωθήσουν επαρκώς το σύστημα ΕΕΚ, να «μιλούν τη γλώσσα των νέων» και να τους συναντούν στο περιβάλλον στο οποίο αισθάνονται ήδη πιο άνετα – μέσω της επεξεργασίας περιεχομένου στο διαδίκτυο και βίντεο και της έναρξης διαδικτυακών κοινοτήτων και συντήρηση και μέσω της ενισχυμένης ικανότητάς τους να προωθούν και να κάνουν διαφανή την εφαρμογή της θεωρίας στην πραγματική πράξη, αναδεικνύοντας έτσι τα οφέλη της ΕΕΚ

Τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπός τους θα υπερβούν τους οργανισμούς και τις χώρες των εταίρων λόγω του υψηλού βαθμού διάχυσης όλων των αποτελεσμάτων του έργου AGORA VETPro 4.0 σε διαφορετικές χώρες, διαφορετικούς τύπους οργανισμών, ακόμη και για διαφορετικούς τελικούς δικαιούχους, εξαιτίας της ελκυστικότητάς τους και της σημαντικής τους πρακτικότητας. Τα Αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και στα Αγγλικά με δωρεάν πρόσβαση μέσω των ηλεκτρονικών χώρων του έργου για τουλάχιστον 2 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδοτούμενης περιόδου.